facebook

ДепартаментКогнитивна наука и психология

Зимна школа и годишна конференция на департамент "Когнитивна наука и психология"

2019-ws_1050x399_crop_478b24840a

От 2004 г. департамент "Когнитивна наука и психология" провежда през февруари годишна конференция, съвместно със зимна школа, на която се канят изявени студенти от бакалавърските и магистърските програми към департамента. В неформална обстановка преподаватели и студенти обсъждат заедно актуални теми в областта на психологията и когнитивната наука и генерират идеи за нови изследвания.

Зимната школа е уникален шанс за студентите да се запознаят отблизо с изследователската дейност и професионалната практика на своите преподаватели, с проектите – фундаментални и приложни, върху които те работят и с възможностите за студентско участие в тези проекти.

Преподавателите от своя страна добиват по-ясна представа за уменията, компетентностите и интересите на своите студенти, формират се нови изследователски екипи и се набелязват нови теми за изследвания.

 

 

 

 

 

 • 2024 г. БАЧИНОВО
 • Зимна школа и годишна конференция на департамент „Когнитивна наука и психология“, 23-25.02.2024 г., се осъществи със съвместната подкрепа на фонд "Учебни програми" към Факултет за базово образование, Бакалавърски факултет, Магистърски факултет и на Централен фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на Нов български университет, както и на департамент „Когнитивна наука и психология“. 

   

  ЗАСВИДЕТЕЛСТВАМЕ СВОЯТА БЛАГОДАРНОСТ! 

   

   

   

  Програма на представените доклади: 

  • проф. д-р Лилия Гурова – "Какво е общото между тестовете PISA, DSM и изкуствения интелект?"

  • ас. д-р Йолина Петрова – "Срещата между големите езикови модели и  когнитивната наука"
  • гл. ас. д-р Мартин Янков – "Съществува ли личността - големият дебат за ролята на личността VS. ролята на средата"
  • ас. д-р Маргарита Павлова – "Аналогии и образование: Изследване на репрезентацията и структурното съпоставяне при учене на релационни категории" 
  • д-р Веселина Къдрева, Зорница Гълъбова (студент) – "Изследване на усещането за контрол и индивидуалните способности за когнитивна рефлексия като предиктори на склонността за конспиративни вярвания" 
  • ас. д-р Веселин Веселинов – "Клиничният проблем за психозата през призмата на съвременната българска литература" 
  • гл. ас. д-р Евгения Христова – "Морални дилеми при разпределяне на ограничени медицински ресурси" 
  • гл. ас. д-р Соня Драгова – "Характеристики на работата и психично благополучие като корелати на личната инициативност" 
  • гл. ас. д-р Надя Колчева, гл. ас. д-р Иво Попиванов, Л. Добрева, А. Любомирова, Т. Георгиева – "Апробация на база със снимки на детски лица, изразяващи емоции" 
  • гл. ас. д-р Иво Попиванов, Гергана Москова - студент в БП “Психология” – "Електрофизиологични корелати при разпознаване на заплашителни зрителни картини" 
  • Сабина Добрева, доц. д-р Николай Рачев – "Зависи ли ефектът на нивата на преработка в работната памет от нарушаването на активното поддържане на информацията?" 
  • гл. ас. д-р Кристина Гоцева-Българанова, Галина Шойлекова – "Връзка между екзекутивни функции и социална адаптация – сравнение на деца с увреден слух и слух в норма" 
  • проф. д-р Морис Гринберг – "Модели на съзнание"
  • Патрик Пфьортнер (докторант) – "What role do chunks play in the game of  chess?"
  • Пламен Петков (докторант) - "Някои концептуални подходи в сферата на проблема за доверието"
  • ас. д-р Велислава Донкина – "Психосоматика"

   

   

  *Малки групи (работни теми):

   

  1) Апробация и стандартизация на инструменти за оценка (гл. ас. д-р Надя Колчева)

  2) Обсъждане на електроенцефалографски (ЕЕГ) изследвания (гл. ас. д-р Иво Попиванов)

  3) Връзка между когнитивно и социално развитие на 5 годишни деца (доц. д-р Милена Мутафчиева, гл. ас. д-р Кристина Гоцева-Българанова)

  4) Работа по клинични казуси (ас. д-р Веселин Веселинов)

   

   

   

 • 2023 г. к.к. Цигов чарк
 • Зимната школа и годишна конференция на департамент „Когнитивна наука и психология“, 17-19.02.2023 г., се осъществи с подкрепата на фонд "Учебни програми" към Факултет за базово образование, Бакалавърски факултет и Магистърски факултет на Нов български университет.

   

  Програма на представените доклади: 

  • докторант Ваня Великова: "Психометрични характеристики на дигитална батерия за измерване на когнитивното развитие на 5-годишни деца"
  • гл. ас. д-р Соня Драгова: "Пристрастяване към работата"
  • гл. ас. д-р Иво Попиванов: "Електрофизиологични изследвания в психологията и когнитивната наука"
  • гл. ас. д-р Мартин Янков: "Личностни характеристики и удовлетворение от живота" 
  • гл. ас. д-р Евгения Христова:  "Морална преценка в ситуации с ограничени медицински ресурси"
  • гл. ас. д-р Методи Коралов: "Измерване на неформалния статус в групата: социометрия, социоматрица, социограма"
  • гл. ас. д-р Надя Колчева и гл. ас. д-р Мартин Янков: "Възгледите на родители и учители по отношение на развитие на STEAM умения в България"
  • доц. д-р Елена Андонова:  "Българската психология – така, както се разпознава в Scopus"
  • проф. д-р Морис Гринберг: "Когнитивно моделиране и съвременен изкуствен интелект"
  • доц. д-р Николай Рачев, СУ "Св. Климент Охридски": "Прогнозиране на оценки: Линейни модели срещу метакогниция на студенти"

  *Малки групи (работни теми):

  1. гл. ас. д-р Мартин Янков и гл. ас. д-р Соня Драгова – Личностови и трудови фактори, свързани с процъфтяването

  2. гл. ас. д-р Иво Попиванов – Изследвания с електроенцефалографска (ЕЕГ) апаратура

  3. гл. ас. д-р Методи Коралов - Изследване на неформалните статуси в малката група

   

  Програма на Панел по проект Community for Science (C4S Project)

  Модератор: гл. ас. д-р Надя Колчева

  *работен език на панела: Английски

   

  • Gabriel Lemkow Tovias UMANRESAUniversitat De Vic, Universitat Central De Catalunya:

  General presentation of C4S project

  •  Luisa Zecca, Valeria Cotza, Petar Lefterov, University of Milano-Bicocca, “Riccardo Massa” Department of Human Sciences for Education:  

  For an inclusive science approach. A comparison of two case studies in the preschools of the municipality of Sesto San Giovanni

  • Antoaneta Mateeva, Penka Hristova, Nadia Koltcheva, Know-How Center, NBU; DCSP, New Bulgarian University:

  Kindergarten Teachers' Implicit Knowledge on Child's Science Participation from Their Experience with 3-4 Years Old Children from Roma Community in Sofia

  • Penka Hristova DCSP, New Bulgarian University:

   Child participation in science as an accelerator for relational choicе

   

   

 • 2022 г. Онлайн
 • Заповядайте на традиционната Зимна школа и годишна конференция на департамент "Когнитивна наука и психология",
  която ще се проведе онлайн от 24 до 26.02.2022 г. Тази година Зимната школа и годишната конференция се посвещават
  на 30-годишнината от основаването на департамент "Когнитивна наука и психология". В специална Юбилейна сесия настоящи и
  бивши преподаватели и студенти ще споделят какво е била за тях, а за някои все още е, връзката им с този департамент.

     В програмата:
  - Юбилейна сесия, посветена на 30-годишнината от основаването на департамент "Когнитивна наука и психология"
  - научна конференция
  - малки групи за работа със студенти

  Линк за включване в ZOOM: https://us02web.zoom.us/j/82329986490?pwd=RHkvZ1ExSHB5eVYwVFpxNXhhODJFZz09

  Линк към програмата на Зимната школа и годишната конференция: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1keWJNzvdfV3cdpssNolBReC8TafS3rKl18vvTzXigyQ/edit?usp=sharing

   

   

  Поздравителни адреси


      от Председателя на Управителния съвет на Дружеството на психолозите в Република България
      от Директора на Института за изследване на населението и човека, БАН
      от Ректора на Нов български университет

   

  Документален филм "Неразказани истории"


       Част 1 (BG) 
       Част 2 (EN) 

 • 2021 г. Онлайн
 •  

  Бихме желали да Ви поканим за участие във виртуалната Зимна школа, организирана от департамент „Когнитивна наука и психология“, която ще се проведе от 25.02 до 28.02. Инструкции за регистрация и програма може да откриете на следния линк
   
  С нетърпение очакваме да се видим с всички вас по време на Зимната школа!
   

   

 • 2020 г. с. Мала Църква
 • Годишната конференция и зимна школа на департамент „Когнитивна наука и психология“, 14-16.02.2020 г., се осъществи с подкрепата на фонд "Учебни програми" към Факултет за базово образование, Бакалавърски факултет и Магистърски факултет на Нов български университет.

   

  Програма на представените доклади: 

  • гл. ас. д-р Кирил Костов – "Изучаване на вниманието с вилици и ножове."      
  • доц. д-р Елена Андонова – "Ембодимънт или не - крос-културни изследвания."
  • гл. ас. д-р  Соня Драгова – "Светли и тъмни черти на личната инициативност в работата."
  • Мартин Янков – "Тъмната страна на любовта."
  • гл. ас. д-р Методи Коралов – "Тъмната страна на емоционалната интелигентност."
  • докторант Елена Пседерска – "Ефекти на психопатията върху неврокогнитивното функциониране на индивиди, зависими към различни видове психоактивни вещества."
  • доц. д-р Георги Петков – "Кошмарът на Айнщайн."
  • Дара Василева, гл. ас. д-р Кристина Гоцева-Българанова,  доц. д-р Милена Мутафчиева – "Има ли връзка между постиженията на деца на 6-7 години на Тест за училищна готовност и екзекутивни функции?"
  • докторант Йолина Петрова – "Какво учим, когато учим."
  • доц. д-р Пенка Христова – "Как трябва да бъдат репрезентирани релациите."
  • гл. ас. д-р Надя Колчева – "Превод и пилотиране на въпросник за чувствителност към междуличностно отхвърляне."
  • гл. ас. д-р Иво Давидов Попиванов – "Когнитивни профили при някои редки деменции."
  • доц. д-р Николай Рачев, СУ – "Задачата с Азиатската болест и размерът на ефекта на формулировката при български студенти."
  • Стефка Кърпарова, МП "Когнитивна наука" – "Ефект на ръцете при изследвания на вниманието."
  • Борислав Пърнарев, МП "Когнитивна наука" – "Гледане в нищото: прозорец към основните функции на вниманието."
 • 2019 г. Бачиново
 • Годишната конференция на департамент „Когнитивна наука и психология“ и Зимна школа по когнитивна наука, 15-17.02.2019 г., се осъществи с подкрепата на фонд "Учебни програми" към Факултет за базово образование, Бакалавърски факултет, Магистърски факултет и Централен фонд за стратегическо развитие на Нов български университет.

   

  Програма на представените доклади: 

  • доц. д-р Морис Гринберг – "Научно изследване на човешкото съзнание."
  • гл. ас. д-р Евгения Христова – "Контрол с поглед като средство за оценка и развитие на когнитивни способности."
  • гл. ас. д-р Иво Попиванов - " "Открий разликите!" Зрително търсене на елементи от лице и обекти от ежедневието."
  • гл. ас. д-р Кирил Костов – "Как автоматичното насочване на вниманието води до разлики във времето за реакция между двете ръце."
  • доц. д-р Милена Мутафчиева - "Изследване на екзекутивни функции на 6 годишни деца."
  • доц. д-р Елена Андонова - "За животните и за тяхната граматика в предучилищна възраст."
  • гл. ас. д-р Надя Колчева - "Изследвания на възприето приемане–отхвърляне от учител и взаимовръзката му с други конструкти."
  • доц. д-р Георги Петков – "Важността на процеса на правене на аналогии за когнитивната система и съвременни предизвикателства."
  • докторант Йолина Петрова - "Особености на ефектите на честотата."
  • гл. ас. д-р Иван Ванков – "Тема за насилието."
  • доц. д-р Лилия Гурова - "Обяснителни наративи."
  • доц. д-р Маргарита Дилова - "Равнището на себеоценката като корелат на други личностни черти."
  • гл. ас. д-р Методи Коралов - "Пренебрегвани анализи, недооценени автори: Кореспондентния анализ, форми и приложения, плюсове и ограничения."
  • гл. ас. д-р Соня Драгова, Лора Темелкова - "Конфликтът работа-семейство: връзка с възприет стрес и личностни черти."
  • доц. д-р Никола Атанасов - "Психична защита и алекситимия."

   

 • 2018 г. Бачиново
 • Годишната конференция на департамент „Когнитивна наука и психология“ и Зимна школа по когнитивна наука, 23-25.02.2018 г., се осъществи с подкрепата на фонд "Учебни програми" към Факултет за базово образование, Бакалавърски факултет и Магистърски факултет на Нов български университет.

   

  Програма на представените доклади:

   

  доц. д-р Елена Андонова – "Заплаха ли са половите стереотипи за пространствените умения в 4 клас?"

   

  доц. д-р Морис Гринберг – "Моделиране на социални взаимодействия с игри."

   

  гл. ас. д-р  Евгения Христова – "Изследване на интуициите за приписване на ум и съзнание."

   

  гл. ас. д-р Иван Ванков  – "Представяне на знания в невронни мрежи."

   

  Кристиян Цветков – "Невронно мрежови подход към ученето на релационни категории."

   

  доц. д-р Георги Петков  - "Аналогиите - в основата на човешките познавателни способности."

   

  д-р Николай Рачев – "Кое предвижда устойчивостта на мисловни уклони? Капацитет на работна памет, далечни асоциации и възприемчивост към безсмислици като предиктори на рационалността."

   

  гл. ас. д-р Надя Колчева - "Взаимовръзка между възприетото родителско приемане-отхвърляне, приемане-отхвърляне от интимен партньор и психологическото приспособяване."

   

  гл. ас. д-р Соня Драгова - "Измерване на тъмните черти на личността в работата."

   

  проф. Стефан Матеев - "Някои ефекти на зрителната латентност."

   

  доц. д-р Никола Атанасов - "От метапсихология към ментализация."

   

  Елена Пседерска - "Психопатия и нарушения в емоционалната преработка."

   

  гл. ас. д-р Иво Попиванов - "Запомнят ли жените по-добре непознати лица от мъжете?"

   

  Виктория Атанасова - "Защо светофарът светна зелено? Учене на причинно-следствени връзки."

   

  ас. Кристина Гоцева-Българанова, гл. ас. д-р Иво Попиванов, доц. д-р Милена Мутафчиева-  "Стабилизационна програма за бежанци (EBTS) - представяне на изследователски дизайн."

   

 • 2017 г. Бачиново
 • Годишната конференция на департамент „Когнитивна наука и психология“, заедно със Зимна школа по когнитивна наука, 2017 г., се осъществи с подкрепата на Централен фонд за стратегическо развитие към Нов български университет.

   

  Програма на представените доклади:

   

  Доц. д-р Лилия Гурова : "Обяснителни разсъждения."

   

  Доц. д-р Маргарита Дилова: "Как да изследваме мeжду личностни черти?"

   

  Доц. д-р Морис Гринберг: "Социални дилеми."

   

  Гл. ас. д-р Георги Петков: "Конструктивни познавателни процеси."

   

  Гл. ас. д-р Евгения Христова: "Мечтаят ли роботите? Изследване на дименсиите за приписване на ум и съзнание."

   

  Гл. ас. д-р Иво Попиванов: "Нарушение на разпознаването на емоционални изражения при пациенти с деменция."

   

  Гл. ас. д-р Надя Колчева: "Българска адаптация на личностов въпросник (PAQ, Adult)."

   

  Гл. ас. д-р Пенка Христова: "Изкушават ли ни релациите да конструираме запомненото?"

   

  Гл. ас. д-р Соня Драгова: "Фактори, които влияят върху избора на професията учител."

   

  Докторант Веселина Къдрева: "Влияние на афективното състояние върху моралната преценка."

   

  Докторант Кристина Българанова: "Как тренирането на екзекутивни функции влияе върху теориите за менталния свят и разсъжденията по аналогия при децата?"

   

  Маргарита Павлова: "Може ли езикът да бъде заменен? Опорите, които използват малките деца в задача за категоризация."

   

  Асени Яктидис, Дара Василева и Йорданка Василева: "Псевдонеглект и развитие."

   

   

 • 2016 г. гр. Трън

 •  

  Годишната конференция на департамент „Когнитивна наука и психология“, заедно със Зимна школа по когнитивна наука, 2016 г., се осъществи със съвместните усилия на Фонд „Учебни програми“ към Факултет за базово образование, Бакалавърски факултет, Магистърски факултет и Централен фонд за стратегическо развитие на Нов български университет, както и департамент "Когнитивна наука и психология" и Изследователски център по когнитивна наука.

  ЗАСВИДЕТЕЛСТВАМЕ СВОЯТА БЛАГОДАРНОСТ!


  Програма на представените доклади:


  Откриване: гл. ас. д-р Методи Коралов и студенти

   

   


  Доц. д-р Лилия Гурова – Представяне на департамент „Когнитивна наука и психология“


  Ас. д-р Иво Попиванов – „Корово представителство на тялото в мозъка на приматите“


  Гл. ас. д-р Иван Ванков – „Дълбокото учене“


  Доц. д-р Лилия Гурова – „Какво е систематично ревю?“


  Гл. ас. д-р Надя Колчева – „Преживяване на отхвърляне в детството и рискове от депресия и тревожност в зряла възраст“


  Гл. ас. д-р Георги Петков – „Конструктивно познание“

   

  Веселина Къдрева, гл. ас. д-р Евгения Христова – „Морални преценки и емоции“

   

  Кристина Гоцева, гл. ас. д-р Милена Мутафчиева – „Теории за менталния свят“

   

  Гергана Кузмова, доц. д-р Морис Гринберг –  „Използване на дилемата на затворника за изучаване на взаимоотношенията в група“

   

  Гл. ас. д-р Пенка Христова –  „Могат ли аналогиите да се причислят като част от Система 1?“

   

  Гл. ас. д-р Соня Драгова –  „Адаптация на въпросник измерващ личната инициативност в работата“

   

  Гл. ас. д-р Методи Коралов – „Междуличностна близост: фактори и индуциране“

   

  Доц. д-р Елена Паспаланова – „Психичното благополучие – връзка с възраст, здраве и пари“

   

  Гл. ас. д-р Евгения Христова, гл. ас. д-р Пенка Христова, Йоана Петкова - "Приложни проекти в сферата на образованието"