facebook

ДепартаментКогнитивна наука и психология

 

Ръководител:

доц. д-р Пенка Христова

корпус 1, офис 414 А

тел.: 02/8110 454, в. 14142

e-mail: phristova@cogs.nbu.bg

 

Директор програмен съвет:

гл. ас. д-р Мартин Янков

корпус 1, офис 414 А

тел.: 02/8110 454, в. 14142

e-mail: myankov@nbu.bg 

 

Секретар:

Десислава Пенева

Приемно време: 

понеделник-петък

10:00 - 12:30 ч. и от 13:30 - 16:30 ч.

корпус 1, офис 414 Б

тел.: 02/8110 414, в. 14141

e-mail: dpeneva@nbu.bg

 

Секретар-специалист за бакалавърска програма "Психология" и майнър програма "Психология":

Елена Сарафова-Кузова

Приемно време: 

понеделник-петък

10:00 - 14:00 ч.

корпус 1, офис 401

тел.: 02/8110 421, в. 14012

e-mail: esarafova@nbu.bg 

 

Секретар-специалист за бакалавърска програма "Психология на английски език"; МП "Психология на развитието"; МП "Когнитивна наука (на английски език)"; МП "Клинична психология - психоаналитична перспектива" и МП "Организационна и социална психология":

Силвия Борисова

Приемно време: 

понеделник-петък

10:00 - 12:30 ч. и от 13:30 - 16:30 ч.

корпус 1, офис 401

тел.: 02/8110 401, в. 14011

e-mail: s.borisova@nbu.bg

 

Департамент „Когнитивна наука и психология“ е основан през 1992 г. и е един от първите три департамента в НБУ. Съставът му е интердисциплинарен – в него работят психолози, невролози, лингвисти и философи, които осъществяват изследователска дейност в различни области на когнитивната наука, психологията на развитието, психологията на личността, социалната психология, организационната психология и клиничната психология. Департаментът има богата история на участие в международни изследователски проекти, част е от европейски академични мрежи и е организатор на редица международни конференции.


Департамент „Когнитивна наука и психология“ ръководи обучението в две бакалавърски, четири магистърски и една докторска програма. Част от програмите се предлагат на английски език и през годините в тях са се обучавали студенти от Централна и Източна Европа, Великобритания, Германия, Гърция, Испания, Италия, САЩ и др. Съвместно с Изследователския център по когнитивна наука, департамент „Когнитивна наука и психология“ организира ежегодно Международна лятна школа по когнитивна наука, която привлича докторанти, млади учени и студенти от всички континенти.


Лаборатории

Лаборатория по експериментална психология
Лаборатория по детско развитие
Лаборатория по невронауки
Лаборатория за изследване на решенията и поведението (Decision Lab)
Лаборатория „Изкуствени когнитивни системи“

 

Семинари, школи, конференции

Семинар на департамент „Когнитивна наука и психология“
Зимна школа и годишна конференция на департамент „Когнитивна наука и психология“
Международна лятна школа по когнитивна наука 

 

Процедура за възстановяване на прекъснати студентски права

 

От 01.10.2024 г. в НБУ влиза в сила нова процедура за възстановяване на студентски права след прекъсване на обучението. Новите правила се прилагат към всички студенти, включително тези, които са били приети преди тази дата. Можете да се запознаете с новия регламент в Приложение 6 на Наредбата за студентите в НБУ: https://nbu.bg/download/za-nbu/normativni-documenti/II.T.3/3-6-ns-pril6-pponbuvvsp-21-11-2023.pdf

 

След прекъсване на обучението, студентите могат да възстановят студентски права, да завършат семестриално и да се дипломират в срок до 10 академични години от края на последно записания и заплатен семестър. Когато студентските права се възстановят в рамките на 10 години от прекъсването на обучението, семестриалната такса се актуализира според випуска, в който студентът продължава. В случай, че е изтекъл 10-годишният период от последния записан и заплатен семестър, студентът трябва да запише определен брой допълнителни семестри – поне два за бакалавърските програми и поне един за магистърските програми в департамент „Когнитивна наука и психология“. Записването на същия брой допълнителни семестри се налага и когато студентът е семестриално завършил, но не се е явил на държавен изпит или на защита на дипломна теза в срок от 10 години от приключването на последния записан и платен семестър.

 

За допълнителна информация, можете да се обърнете към секретар-специалистите на съответната програма.