facebook

ДепартаментКогнитивна наука и психология

 

Ръководител:

проф. д-р Лилия Гурова

корпус 1, офис 402

тел.: 02/8110 402, в. 1402

email: lgurova@nbu.bg

Директор програмен съвет:

гл. ас. д-р Мартин Янков

корпус 1, офис 414 А

тел.: 02/8110 454, в. 14142

e-mail: myankov@nbu.bg 

 

Секретар:

Десислава Пенева

Приемно време: 

понеделник-петък

10:00 - 12:30 ч. и от 13:30 - 16:30 ч.

корпус 1, офис 414 Б

тел.: 02/8110 414, в. 14141

e-mail: dpeneva@nbu.bg

 

Секретар-специалист за бакалавърска програма "Психология" и майнър програма "Психология":

Елена Сарафова-Кузова

Приемно време: 

понеделник-петък

10:00 - 14:00 ч.

корпус 1, офис 401

тел.: 02/8110 421, в. 14012

e-mail: esarafova@nbu.bg 

 

Секретар-специалист за бакалавърска програма "Психология на английски език"; МП "Психология на развитието"; МП "Когнитивна наука (на английски език)"; МП "Клинична психология - психоаналитична перспектива" и МП "Организационна и социална психология":

Силвия Борисова

Приемно време: 

понеделник-петък

10:00 - 12:30 ч. и от 13:30 - 16:30 ч.

корпус 1, офис 401

тел.: 02/8110 401, в. 14011

e-mail: s.borisova@nbu.bg

 

Департамент „Когнитивна наука и психология“ е основан през 1992 г. и е един от първите три департамента в НБУ. Съставът му е интердисциплинарен – в него работят психолози, невролози, лингвисти и философи, които осъществяват изследователска дейност в различни области на когнитивната наука, психологията на развитието, психологията на личността, социалната психология, организационната психология и клиничната психология. Департаментът има богата история на участие в международни изследователски проекти, част е от европейски академични мрежи и е организатор на редица международни конференции.


Департамент „Когнитивна наука и психология“ ръководи обучението в две бакалавърски, четири магистърски и една докторска програма. Част от програмите се предлагат на английски език и през годините в тях са се обучавали студенти от Централна и Източна Европа, Великобритания, Германия, Гърция, Испания, Италия, САЩ и др. Съвместно с Изследователския център по когнитивна наука, департамент „Когнитивна наука и психология“ организира ежегодно Международна лятна школа по когнитивна наука, която привлича докторанти, млади учени и студенти от всички континенти.


Лаборатории

Лаборатория по експериментална психология
Лаборатория по детско развитие
Лаборатория по невронауки
Лаборатория за изследване на решенията и поведението (Decision Lab)
Лаборатория „Изкуствени когнитивни системи“

 

Семинари, школи, конференции

Семинар на департамент „Когнитивна наука и психология“
Зимна школа и годишна конференция на департамент „Когнитивна наука и психология“
Международна лятна школа по когнитивна наука